EPB

vanaf 1/12/2010 kan LingK ook uw EPB aangifte en studie voor u regelen. Wij zorgen voor de opmaak en het indienen van de startverklaring bij het Vlaams Energie Agentschap, de voorcalculatie EPB aangifte in ontwerpfase en het opmaken en indienen van de definitieve EPB aangifte bij het Vlaams Energie Agentschap. Uiteraard worden ook de werken in uitvoering opgevolgd en worden de nodige rapporten hiervan opgemaakt. Voor grotere projecten wordt samengewerkt met een externe partner die gespecialiseerd is in deze materie.