Uw link tussen ontwerp en realisatie

Over ons

LingK bv staat al meer dan 12 jaar lang garant voor economische ontwerpen van alle mogelijke gebouwen en constructies. Moderne technieken en materialen worden gebruikt om tot een realistisch ontwerp te komen dat uitvoerbaar is en bovendien zo goedkoop mogelijk gerealiseerd kan worden.

Over ons

Hoe gaan we te werk?

Voorstudie

Voorstudie

Op basis van de architectuurplannen wordt een voorontwerp opgemaakt. Hierbij wordt schetsmatig aangegeven hoe de structuur opgevat zal worden. Mogelijke knelpunten tussen een economisch ontwerp en het architecturaal ontwerp worden in kaart gebracht en besproken met de architect en/of de bouwheer. Na het wegwerken van alle mogelijke knelpunten wordt overgegaan tot de volgende fase.

Opmaak der plannen

Opmaak der plannen

In eerste instantie worden de bekistingsplannen uitgewerkt zodat de architect het ontwerp finaal kan goedkeuren. Van zodra de goedkeuring verkregen is worden de wapeningsplannen opgemaakt met de bijhorende ijzerlijsten (wapeningsborderellen). Indien gewenst door de klant wordt ook een meetstaat opgemaakt en/of een bestek stabiliteit.

Uitvoeringsfase

Uitvoeringsfase

Eens de bouwwerken starten zal LingK bv aanwezig zijn volgens de noodzaak op werfvergaderingen. Tevens zal LingK bv instaan voor de controle van de werken (controle van de uitgraving indien nodig, controle van de geplaatste wapening,...). Tot slot zorgt LingK bv ook voor de controle van de uitvoeringsplannen en rekennota’s opgemaakt door de aannemer(s).

Tevreden partners

Onder onze klanten mogen wij onder andere volgende bedrijven en instellingen rekenen.

Lopende projecten

Boom Pachterslei Parkview

Boom Pachterslei Parkview

4 appartementsblokken met een commercieel gelijkvloers in 2 blokken en 2 parkeerlagen. in blok D komt een vestiging van Jumbo (warenhuis).

JP Building company Dilbeek

JP Building company Dilbeek

2 appartementsblokken te Dilbeek - Stationstraat op 1 ondergrondse kelder. beschoeiing met berlinerwanden en palenwanden traditionele bouw met silikaat, beton, gipswanden.

Appartementsgebouw met winkel en ondergrondse parkeerlagen

Appartementsgebouw met winkel en ondergrondse parkeerlagen

appartementsgebouw met op het gelijkvloers een Carrefour, ondergronds 2 parkeerlagen