Wat kunnen wij voor u betekenen?

Heeft u een concreet project waarvoor u een stabiliteitsingenieur zoekt? Bezorg ons dan zoveel mogelijk informatie over uw project zodat wij zo gericht en accuraat mogelijk een op maat gemaakte offerte kunnen opstellen.

Volgende informatie is hierbij van belang.

Uw wensen waarbij u aangeeft van welke diensten u wenst gebruik te maken :

Hoe is LingK bv verzekerd en wat houdt dit in?

LingK bv is voor zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Protect tot een maximum bedrag van 750.000 euro per schadegeval. Sowieso is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door onze verzekeraar wordt uitbetaald en waarvoor dekking wordt verleend. Dit laatste betekent dat er geen betaling van enige aard kan zijn als er geen dekking is door de verzekering, dat zou betekenen dat de schade niet onder onze verantwoordelijk valt en die wordt uiteraard niet gedekt. Wenst u een dekking hoger dan 750.000 euro ? Dat kan, er wordt dan een polis eenmalige werf afgesloten op maat van uw project. De extra kost die dit met zich meebrengt wordt dan verrekend. Verder zijn alle ingenieurs, architecten en aannemers in sommige gevallen verplicht zich te verzekeren conform de wet Peeters-Borsus ter bescherming van de consument. Deze verzekering kan door de bouwheer worden afgesloten voor alle partijen, ofwel verzekeren de partijen zich elk afzonderlijk. Indien dit laatste het geval is zal de meerkost hiervoor door de bouwheer of opdrachtgever van LingK bv worden gedragen.

Wanneer is een verzekering conform de wet Peeters-Borsus noodzakelijk?

Wanneer er sprake is van een woonproject waarbij minimaal 50% van het project bestemd is voor bewoning en wanneer de bouwvergunning hiervoor verleend werd na 1 juli 2018 is de wet Peeters ter bescherming van de consument van toepassing. In dat geval zal de architect bij aanvang van het project van alle partijen een attest van verzekering conform de wet Peeters opvragen. Indien deze verzekering werd afgesloten door de bouwheer dan volstaat 1 attest.